Minimaalne tellimus – 25

DELIVERY

  • Pickup from stock (Tallinna mnt. 3, Sillamäe, Ida-Virumaa, Estonia, 40233) – Free (0.00€)
  • Hinna arvutamise aluseks massi ja riik

 

I. Tingimuste ulatus ja kehtivus

Tingimused kehtivad isiku (edaspidi Klient) ja ostukeskkonna vitau.eu (edaspidi Kaubamaja) omaniku Vitauline Group OÜ (edaspidi Kaupmees) vahel Kaubamaja vahendusel toodete ostmisel tekkivate õigussuhete kohta.

Lisaks käesolevatele tingimustele reguleerivad Kaubamaja vahendusel toodete ostmisel tekkivaid õigussuhteid Eesti Vabariigis kehtivad õigusaktid.

II. Hind

Kõik hinnad sisaldavad käibemaksu 20%.
Hinnale võib lisanduda kohaletoimetamistasu vastavalt tellimuse vormistamise käigus valitud tarneviisile.

III. Toodete eest tasumine

Kliendil on valida järgmiste makseviiside vahel:
Kohapeal sularahas
Paypal süstemi kaudu
Ettemaksu arve. Arve saadetakse Kliendile tellimuse kinnitusena elektronpostiga. Maksetähtajaks on 2 tööpäeva alates arvel näidatud kuupäevast ja kellajast. Juhul, kui raha ei laeku maksetähtajaja jooksul, siis tellimus ja arve tühistatakse automaatselt.

IV. Toodete tarnimine

Kliendil on valida järgmiste tarneviiside vahel:

  • Kulleriga. Kaup tuuakse kätte üldjuhul 12 tunni jooksul Kliendi poolt märgitud kättetoimetamise aadressile. Tellimused, mis olid tehtud nädalavahetusel, riiklikel pühadel ja tööpäevadel peale kella 16.00 edastatakse kullerile lähimal tööpäeval ning jõuavad kliendile sellele järgneval tööpäeval.
  • Lähimasse Omniva kontorisse tähtmaksikirjana või postipakina. Kaup jõuab kohale kolme tööpäeva jooksul. Pakk väljastatakse elukohajärgsest postiasutusest isikut tõendava dokumendi alusel.
  • SmartPOST või Omniva pakiautomaatide võrk üle Eesti. Kaup jõuab kliendi poolt valitud pakiautomaati kolme päeva jooksul.
  • Ostetud kaubale on võimalik ka ise järgi tulla aadressil Maardu, Lao 15. Aeg tuleks eelnevalt kokkuleppida e-maili, telefoni või Skype teel.

Toodete tarnimist osutatakse üle Eesti. Saartele adresseeritud saadetised toimetatakse vastavalt transpordiühenduse sagedustele.
Kohe kui kaup on saabunud postioperaatori klienditeenindusse, teavitatakse Klienti sellest elektronpostiga.
Klient on kohustatud enne tellimuse vormistamist kontrollima esitatavate kontaktandmete õigsust vältimaks viivitusi ja arusaamatusi toodete kohaletoimetamisel. Kaupmees ei vastuta toodete kohaletoimetamise viivituse ja tekkinud arusaamatuste eest juhul, kui viivitus või arusaamatus on tingitud Kliendi poolt tellimuse vormistamisel esitatud andmete ebatäpsusest või ebaõigsusest. NB! Kaupmees ei vastuta Omniva poolt mingisugusel põhjusel ebaõnnestunud paki kohaletoimetamise eest.
Soovitame Kliendil avada saadetis, mis sisaldab kergesti purunevaid esemeid ning on märgistatud kleebistega “Ettevaatlikult”, postitöötaja või kulleri juuresolekul ning veenduda, et toodetel ei ilmne puudusi. Puuduste ilmnemisel soovitame Kliendil vastavalt postitöötaja või kulleri juhistele fakt registreerida ning teavitada sellest ka Kaupmeest.

V. Toodete tagastamine

Kliendil on õigus taganeda sooritud ostust 14 kalendripäeva jooksul arvates toodete Kliendile üleandmisest. Selleks peab Klient saatma Kaupmehele kirjaliku taganemisavalduse. Kaupmees soovitab Kliendil märkida avalduses ka taganemispõhjuse.
Kauba tagastamisel on Klient kohustatud toimetada tagastatava kauba Kaupmehele 30 (kolmekümne) päeva jooksul alates tellimuse taganemisest ja toote tagastamise soovi teate Kaupmeheni jõudmisest. Tagastamisega seotud kulud summas kuni 10€ (kümme eurot) tasub Klient (v.a. juhul, kui üleantud tootel ilmnevad puudused).
Toote tagastamise korral kannab Kaupmees toote eest tasutud summa (s.h postikulu, mille Klient tasus toote kohaletoimetamiseks) samale pangakontole, millelt vastav makse Kaupmehele laekus 30 (kolmekümne) päeva jooksul alates tagastatava toote jõudmisest Kaupmeheni.
Kauba taganemisõiguse kasutamiseks peab Klient tootepakendi avama ettevaatlikult seda kahjustamata ning tagastada toote koos pakendiga. Pakendist välja võetud toote tagastamisel kehtib mõistlikkuse põhimõte.

VI. Pretensiooni esitamise tähtaeg

Kaupmees vastutab nende puuduste eest, mis ilmnevad tootel 2 (kahe) aasta jooksul arvates selle Kliendile üleandmisest. Pretensiooni esitamise aluseks on Kliendile e-postiga saadetud arve-saateleht.

Kaupmees ei vastuta:

  • Kliendi süül toote halvenemise või kahjustumise eest;
  • puuduste eest, mis on tekkinud toote mittesihtotstarbelise kasutamise tagajärjel;
  • toote loomuliku füüsilise kulumise eest tavakasutamise korral.

Tootel ilmnevate puuduste korral on Kliendil õigus nõuda Kaupmehelt toote puuduste likvideerimist (parandamist või asendamist puudusteta tootega). Juhul, kui Kaupmees ei ole suuteline toodet parandada ega asendada, on Kliendil õigus ostust taganeda ja nõuda raha tagastamist seadusega sätestatud korras.

VII. Vastutus ja vääramatu jõud

Kaupmees ja Klient vastutavad teineteise ees käesolevate tingimuste rikkumisega teisele poole tekitatud kahju eest Eesti Vabariigis kehtivates õigusaktides sätestatud juhtudel ja ulatuses.
Kaupmees ei vastuta Kliendile tekitatud kahjude eest või toote kohaletoimetamise viibimise eest juhul, kui kahju või toote kohaletoomise viibimine on tingitud asjaolust, mida Kaupmees ei saanud mõjutada, ei näinud ette ega võinud ette näha (vääramatu jõud).

VIII. Muud tingimused

Kaubamajas registreerimise ja ostude sooritamise käigus säilitab Kaupmees Kliendi kohta tema poolt sisestatud kontaktandmed (ees- ja perekonnanimi, telefoninumber, tava- ja e-posti aadressid) ja teabe sooritatud ostude kohta. Saadud andmeid käsitletakse kui konfidentsiaalset infot ja töödeldakse kooskõlas isikuandmete kaitse seadusega kauba sisseostu parimaks planeerimiseks, ostuharjumuste analüüsiks ning analüüsi tulemusel Kliendile sobivate pakkumiste tegemiseks. Kaupmees ei avalda temale teatavaks saanud Kliendi isikuandmeid kolmandale osapoolele. Kliendil on õigus näha Kaupmehe käsutuses olevaid andmeid tema kohta ja keelata edaspidise andmetöötlemise.
Kliendi ja Kaupmehe vahel seoses Kaubamaja vahendusel toodete tellimise ja ostmisega tekkinud vaidlused lahendatakse läbirääkimiste teel. Kaupmees vastab Kliendi kaebustele ja pretensioonidele e-posti teel hiljemalt 5 tööpäeva jooksul. Kokkuleppe mittesaavutamisel on Kliendil õigus pöörduda oma õiguste kaitseks Tarbijakaitseametisse või Tallinna Linnakohtusse. Vaidluste ning käesolevates tingimustes mitte välja toodud küsimuste lahendamisel lähtutakse Eesti Vabariigis kehtivatest õigusaktidest.